Namn som gör skillnad

Tycker du att namn som Klarna, Mix Megapol, Telia och Kelda låter bekanta? Vi skapade dem.
På din önskelista står säkert ett unikt namn som speglar varumärkets värden, är lätt att komma ihåg och väcker nyfikenhet hos den tänkta kunden. Ett namn som fungerar språkligt på alla marknader, klarar alla juridiska processer och går att registrera på alla tänkbara sätt. Eller hur?
Under 30 år och närmare 2 000 namnprojekt har vi utvecklat och förfinat våra metoder och verktyg. Vår erfarenhet och expertis täcker praktiskt taget alla branscher och placerar oss som en av de främsta namnbyråerna i världen. Vi är Skriptor och vi skapar namn som gör skillnad.

På Skriptor gör vi en djupgående genomgång och analys av namnfrågan och agerar sedan interaktivt med kunden under viktiga steg i processen. Det kreativa skapandet av namn integreras med juridisk och lingvistisk granskning.
Skriptor har en unik möjlighet att göra omfattande juridiska granskningar på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt. Arbetet anpassas efter kundens krav och tar hänsyn till kundens egna juridiska resurser. Skriptor har ett nära samarbete med IP-byrån Groth & Co.
Skriptor kan erbjuda språklig granskning på olika nivåer beroende på antalet namnkandidater. Namnförslagen granskas av språkvetare som har det aktuella språket som modersmål och ingår i vårt ordinarie nätverk av c:a 40 språkvetare.
Skriptor erbjuder en rad olika strategiska tjänster. När du redan har ett eller flera namnförslag kan Skriptor bistå med validering av dessa namnkandidater. Valideringen görs utifrån flera perspektiv och tar både strategi, kommunikation, karaktär, språk, kultur och juridik i beaktande.

Nyheter

VOISTER – en ny röst på nätet

När Skriptor mot slutet av 2015 kontaktades av Elisabeth Nore från it-företaget Atea stod ett nytt namnuppdrag för dörren. Företaget sökte ett namn till en ny satsning;  en nyhetssajt, med aktuella och relevanta nyhetsartiklar inom »

FUTURION – en tankesmedja för framtiden

Under slutet av 2015 kontaktades Skriptor av styrelsen för TCOs och TCO-förbundens tankesmedja. Styrelsen önskade ett namn till tankesmedjan. En tankesmedja tänkt för svensk samhällsdebatt och idéutveckling ”i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar på »

Namnprocess med Norma Precision AB

Ammunitionstillverkaren Norma grundades 1902 av bröderna Enger från Oslo. Man etablerade sig också på den svenska sidan och förlade tillverkningen till Åmotfors, cirka två mil från gränsen. Norma är ett välkänt namn för de flesta »

Veranda

Veckodagarna – ett tidigt europeiskt samordningsprojekt

Veckans indelning i sju dagar och dagarnas respektive namn i de europeiska språken är resultatet av en europeisk samordning »

Hur stor är din familj och vem vänder vindarna egentligen?

Vem vänder vindarna? Och vem eller vilka räknar du egentligen som familjemedlemmar? Svaret på dessa olika typer av frågor kan »

Orkar du läsa det här?

Engelskan anses ofta vara ett mycket rikt språk med många ord. Oxford English Dictionary med sina 600.000 ord brukar anföras »

Värmlänningen är ”gó och glá”

Vi har alla ett förhållande till dialekter vare sig vi själva bär på en stark sådan eller vi har en »