Namn som gör skillnad

Tycker du att namn som Klarna, Mix Megapol, Telia och Kelda låter bekanta? Vi skapade dem.
På din önskelista står säkert ett unikt namn som speglar varumärkets värden, är lätt att komma ihåg och väcker nyfikenhet hos den tänkta kunden. Ett namn som fungerar språkligt på alla marknader, klarar alla juridiska processer och går att registrera på alla tänkbara sätt. Eller hur?
Under 30 år och närmare 2 000 namnprojekt har vi utvecklat och förfinat våra metoder och verktyg. Vår erfarenhet och expertis täcker praktiskt taget alla branscher och placerar oss som en av de främsta namnbyråerna i världen. Vi är Skriptor och vi skapar namn som gör skillnad.

På Skriptor gör vi en djupgående genomgång och analys av namnfrågan och agerar sedan interaktivt med kunden under viktiga steg i processen. Det kreativa skapandet av namn integreras med juridisk och lingvistisk granskning.
Skriptor har en unik möjlighet att göra omfattande juridiska granskningar på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt. Arbetet anpassas efter kundens krav och tar hänsyn till kundens egna juridiska resurser. Skriptor har ett nära samarbete med IP-byrån Groth & Co.
Skriptor kan erbjuda språklig granskning på olika nivåer beroende på antalet namnkandidater. Namnförslagen granskas av språkvetare som har det aktuella språket som modersmål och ingår i vårt ordinarie nätverk av c:a 40 språkvetare.
Skriptor erbjuder en rad olika strategiska tjänster. När du redan har ett eller flera namnförslag kan Skriptor bistå med validering av dessa namnkandidater. Valideringen görs utifrån flera perspektiv och tar både strategi, kommunikation, karaktär, språk, kultur och juridik i beaktande.

Nyheter

KWIFF – från utdött språk till hypermodern speltjänst

Kwiff är en ny modern speltjänst som lanserats i UK under hösten 2016. Under 2015 hjälpte vi på Skriptor till att få fram namnet till tjänsten, ett namn som härrör från det utdöda språket norn och »

Brand Entity namnger, designar och skyddar varumärken, från idé till lansering

Brand Entity är ett samarbete mellan namnbyrån Skriptor, designbyrån Loogo och IP-byrån Groth & Co. Tillsammans hjälper de företag och organisationer att skapa nya varumärken, från idé till global lansering. När byråernas namnkreatörer, logotypformgivare och »

Kristina Björnerstedt, Ny VD på Skriptor

Kristina Björnerstedt utses till ny VD hos Skriptor AB. Nuvarande VD Olof Lindquist kommer att fortsätta sitt engagemang i styrelsen såväl som i ledningsgruppen. Förändringen träder i kraft 1 november 2016. Kristina har arbetat på »

Veranda

Generiska namn ska avslöja substansen

Ett nytt läkemedel ska ha ett generiskt namn och ett produktnamn. Det generiska namnet följer med det verksamma läkemedlet även »

Veckodagarna – ett tidigt europeiskt samordningsprojekt

Veckans indelning i sju dagar och dagarnas respektive namn i de europeiska språken är resultatet av en europeisk samordning »

Hur stor är din familj och vem vänder vindarna egentligen?

Vem vänder vindarna? Och vem eller vilka räknar du egentligen som familjemedlemmar? Svaret på dessa olika typer av frågor kan »

Orkar du läsa det här?

Engelskan anses ofta vara ett mycket rikt språk med många ord. Oxford English Dictionary med sina 600.000 ord brukar anföras »