Namn som gör skillnad

Tycker du att namn som Klarna, Mix Megapol, Telia och Kelda låter bekanta? Vi skapade dem.
På din önskelista står säkert ett unikt namn som speglar varumärkets värden, är lätt att komma ihåg och väcker nyfikenhet hos den tänkta kunden. Ett namn som fungerar språkligt på alla marknader, klarar alla juridiska processer och går att registrera på alla tänkbara sätt. Eller hur?
Under 30 år och närmare 2 000 namnprojekt har vi utvecklat och förfinat våra metoder och verktyg. Vår erfarenhet och expertis täcker praktiskt taget alla branscher och placerar oss som en av de främsta namnbyråerna i världen. Vi är Skriptor och vi skapar namn som gör skillnad.

Sedan hösten 2016 har vi ett mycket nära samarbete med den holländska byrån Zigila. Med vår sammanslagna expertis och kundunderlag möter vi den växande efterfrågan på lösningar på komplexa internationella namn- och portföljfrågor. Vi är självständiga aktörer men samarbetar både i enskilda namnprojekt och genom att marknadsföra varandras tjänster

På Skriptor gör vi en djupgående genomgång och analys av namnfrågan och agerar sedan interaktivt med kunden under viktiga steg i processen. Det kreativa skapandet av namn integreras med juridisk och lingvistisk granskning.
Skriptor har en unik möjlighet att göra omfattande juridiska granskningar på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt. Arbetet anpassas efter kundens krav och tar hänsyn till kundens egna juridiska resurser. Skriptor har ett nära samarbete med IP-byrån Groth & Co.
Skriptor kan erbjuda språklig granskning på olika nivåer beroende på antalet namnkandidater. Namnförslagen granskas av språkvetare som har det aktuella språket som modersmål och ingår i vårt ordinarie nätverk av c:a 40 språkvetare.
Skriptor erbjuder en rad olika strategiska tjänster. När du redan har ett eller flera namnförslag kan Skriptor bistå med validering av dessa namnkandidater. Valideringen görs utifrån flera perspektiv och tar både strategi, kommunikation, karaktär, språk, kultur och juridik i beaktande.

Nyheter

Sterka – fackförbundet med en tydlig framtidsvision

Namnprocessen som pågått hos ST sedan 2015 har innefattat möten, diskussioner samt idéer och synpunkter från medlemmar. Med hjälp av Skriptor blev hundratals förslag till slut ett namn med potential och inneboende kraft: Sterka. Förbundsordförande »

Kronaby – den ursnygga premiumklockan med smarta funktioner

Sedan våren 2017 kan man hitta en ny smart premiumklocka i butiker runt om i Sverige och Europa. 2016 var Skriptor med i processen att ta fram namnet på klockan, Kronaby. Kronaby (som lanseras under »

En ny medarbetare på Skriptor!

Skriptor välkomnar vårt nya tillskott som sedan början av våren varit en del av vårt fantastiska lag! Ignacio Valderas har studerat engelska och skriver nu sin avslutande C-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap om celebriteter och »

Veranda

Vad tycker patienter och läkare? Liten undersökning om deras syn på läkemedelsnamn och substitutionssystemet. Artikel 1.

Vad tycker patienter och läkare? Liten undersökning om deras syn på läkemedelsnamn och substitutionssystemet. Artikel 1. Denna artikel tar upp »

Skenet bedrar

Det är inget kontroversiellt påstående att säga att språk öppnar upp nya dörrar. Det underlättar solsemestern när du frågar efter »

Att skapa namn för läkemedel är oförutsägbart

Namnet får inte utlova för mycket , inte vara för svårt att uttala och kan dessutom vara omöjligt att registrera »

25-års jubileum för Kelda som aktivt varumärke 2016

I år 2016 firar Olle Lindquist och jag 30 år som namnskapare. Det året började vi få lite luft under »