Namn som gör skillnad

Tycker du att namn som Klarna, Mix Megapol, Telia och Kelda låter bekanta? Vi skapade dem.
På din önskelista står säkert ett unikt namn som speglar varumärkets värden, är lätt att komma ihåg och väcker nyfikenhet hos den tänkta kunden. Ett namn som fungerar språkligt på alla marknader, klarar alla juridiska processer och går att registrera på alla tänkbara sätt. Eller hur?
Under 30 år och närmare 2 000 namnprojekt har vi utvecklat och förfinat våra metoder och verktyg. Vår erfarenhet och expertis täcker praktiskt taget alla branscher och placerar oss som en av de främsta namnbyråerna i världen. Vi är Skriptor och vi skapar namn som gör skillnad.

Sedan hösten 2016 har vi ett mycket nära samarbete med den holländska byrån Zigila. Med vår sammanslagna expertis och kundunderlag möter vi den växande efterfrågan på lösningar på komplexa internationella namn- och portföljfrågor. Vi är självständiga aktörer men samarbetar både i enskilda namnprojekt och genom att marknadsföra varandras tjänster

På Skriptor gör vi en djupgående genomgång och analys av namnfrågan och agerar sedan interaktivt med kunden under viktiga steg i processen. Det kreativa skapandet av namn integreras med juridisk och lingvistisk granskning.
Skriptor har en unik möjlighet att göra omfattande juridiska granskningar på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt. Arbetet anpassas efter kundens krav och tar hänsyn till kundens egna juridiska resurser. Skriptor har ett nära samarbete med IP-byrån Groth & Co.
Skriptor kan erbjuda språklig granskning på olika nivåer beroende på antalet namnkandidater. Namnförslagen granskas av språkvetare som har det aktuella språket som modersmål och ingår i vårt ordinarie nätverk av c:a 40 språkvetare.
Skriptor erbjuder en rad olika strategiska tjänster. När du redan har ett eller flera namnförslag kan Skriptor bistå med validering av dessa namnkandidater. Valideringen görs utifrån flera perspektiv och tar både strategi, kommunikation, karaktär, språk, kultur och juridik i beaktande.

Nyheter

Tilemark – Tidlöst hantverk möter ny teknologi

Tilemark är ett nytt, svenskt designföretag som har utvecklat en teknik som förenar ny teknologi med ett tidlöst hantverk. Keramiska plattor som kan designas och tillverkas helt efter kundernas önskemål. Lanseringen skedde under Stockholm Furniture »

Minstingen har blivit stor

Axfood satsar nu stort på sitt nya barnsortiment som bär namnet Minstingen. Ett namn som Skriptor tog fram i samarbete med Ulf Renée (Axfood). I processen jobbade vi med teman som ”lek & lekfullt”, ”associationer »

Olof och Peter firar 30 år som namnskapare

I år 2016 firar Olof Lindquist och Peter Ekelund 30 år som namnskapare. Olof och Peter läste datorlingvistik vid Stockholms universitet tillsammans när de i mitten av 80-talet erbjöds extraarbete som namnskapare på Skriptor av dåvarande delägaren och grundaren Benny Brodda »

Veranda

Att skapa namn för läkemedel är oförutsägbart

Namnet får inte utlova för mycket , inte vara för svårt att uttala och kan dessutom vara omöjligt att registrera »

25-års jubileum för Kelda som aktivt varumärke 2016

I år 2016 firar Olle Lindquist och jag 30 år som namnskapare. Det året började vi få lite luft under »

Namn som inte följer mönstret

Jag jobbar med att namnge företag, varumärken och produkter. Jag har hållit på rätt länge och har sett – och »

Generiska namn ska avslöja substansen

Ett nytt läkemedel ska ha ett generiskt namn och ett produktnamn. Det generiska namnet följer med det verksamma läkemedlet även »